Kurso turinys

Kursas trunka 10 savaičių. Susitinkama kartą per savaitę. Po šešto susitikimo dalyviai išvyksta visam savaitgaliui (arba visai dienai). Kursas baigiamas atviru šventiniu vakaru. Kiekvieno susitikimo metu klausomasi mokymo, bendraujama vaišinantis arbata, diskutuojama grupelėse.

1. Nejaugi tai viskas?
2. Kas yra Jėzus?
3. Kodėl Jėzus mirė?
4. Kaip įmanoma tikėti?
5. Kodėl ir kaip turėčiau skaityti Bibliją?
6. Kodėl ir kaip aš meldžiuosi?
7. Kas yra Šventoji Dvasia?
8. Ką veikia Šventoji Dvasia?
9. Kaip galiu būti pripildytas Šventąja Dvasia?
10. Kaip galiu pasipriešinti blogiui?
11. Kaip Dievas mus veda?
12. Kodėl ir kaip turėčiau papasakoti kitiems?
13. Ar Dievas gydo šiandien?
14. O kaip su Bažnyčia?
15. Kaip nugyventi likusį savo gyvenimą visavertiškai?