Šventinis ALFA vakaras Šventosios Šeimos namuoseBalandžio 14 d. Šventosios Šeimos namuosebaigėsi Alfa kursas. Dvidešimt penki dalyviai ištikimai lankėsi susitikimuose ir gavo diplomus.


Šventinis vakaras buvo pilnas džiugių emocijų, atvyko svečių, klausėme Alfa dalyvių liudijimų, šlovinome Viešpatį, vaišinomės, vaidinome “linksmus” evangelinius siužetus.

Štai keletas minčių nuotrupų:

“Nuostabiausias Dievo stebuklas, kad Jis mus myli, o mes išmokome suvokti Jo artimą buvimą”.
“Į Alfa kursą susirinkome visi svetimi, nepažįstami, o dabar jaučiamės artimi, brangūs ir reikalingi vieni kitiems”.
“Supratau, kad reikia ne “eiti į bažnyčią”, bet būti Bažnyčia”.
“Aš visą laiką buvau tikinti, o dabar esu laiminga”.
“Gyvai suvokiau, jog Dievas yra asmuo ir galiu su juo kalbėtis”
“Kas galėtų surinkti į vieną vietą tokius skirtingus žmones. Niekas kitas, tik Dievas. Ir mums gera būti kartu”.
“Aš liudiju: mano gyvenime Dievas daro stebuklus”.
“Šio kurso metu pasikeičiau, tapau pakantesnė, nuolankesnė, labiau pasitikinti savimi: keičiasi mano gyvenimas”.
“Išpažinties metu buvau išlaisvintas nuo naštos slėgusios mane šešerius metus. Išėjau toks lengvas, nejaučiau savo svorio”.
“Susidraugavau su Šventąją Dvasia, dabar dažnai su ja pasikalbu”.s. Agnietė