Malda už Alfa kursus Lietuvoje

Dėkokite Viešpačiui, šaukitės Jo vardo,
skelbkite Jo darbus tautoms!
Giedokite jam, šlovinkite ji giesmėmis,
kalbėkite apie visus jo nuostabius darbus.
Didžiuokitės jo šventuoju vardu,
tedžiūgauja VIEŠPATIES ieškančiųjų širdis!
Ps 104(105), 1-3

Malda už Alfa kursus Lietuvoje:
(kiekviena antradieni vakare)

Šloviname Tave, Dieve, ir dėkojame už visus nuostabius darbus, kuriuos per Alfa kursus Lietuvoje jau esi padaręs. Vienybėje su visais Alfa kursais pasaulyje, vienybėje su visomis Alfa atšakomis (jaunimo, kalėjimų, senjoru Alfa, santuokos kursu ir pan.), vienybėje su visomis krikščioniškomis bažnyčiomis meldžiame, Viešpatie, kad išsipildytu Tavo valia ir Tavo planas čia, Lietuvoje. Siusk mums Šventąją Dvasią ir suvienyk mūsų širdis, apjunk mūsų jėgas. Siusk žmones, kurie imtųsi atsakomybes koordinuoti kuria nors iš Alfa atšaku ir duok drąsos imtis iniciatyvos, kad Alfa kursai plistu ir augtu. Suteik malone vis aiškiau suvokti ir matyti Alfa vizija Lietuvoje. Meldžiame, kad kuo daugiau žmonių pažintu Tave, Gyvąjį Dievą, kad atsiverstume, ir Tu galėtumei mus išgydyti bei keisti tiek asmeniškai, tiek mūsų bažnyčias, visuomenę ir kultūrą. To prašome per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Tėve mūsų...